Villkor

1 Allmänt
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från GoldWing Club Sweden, till dess kund, nedan kallad kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet, och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från GoldWing Club Sweden. 

2 Beställning
GoldWing Club Sweden erbjuder kund att göra beställningar på telefon, mail eller GoldWing Club Swedens handelsplats på butik.gwcs.se 

Telefonbeställning
En beställning är bindande vid ordertillfället.

Mailbeställning
En beställning är bindande vid ordertillfället.

Weborder
Order på GoldWing Club Swedens webshop är bindande och kan ej annulleras. 

3 Försäljningsvillkor
3.1 Priser
Alla priser anges inklusive mervärdeskatt. GoldWing Club Sweden förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser samt andra händelser utanför GoldWing Club Sweden möjlighet till påverkan och kontroll. Inträffar detta underrättas kunden alltid innan leverans sker. 

3.2 Betalningsvillkor/Kredit
Betalning avseende kreditleveranser sker mot faktura med 10 dagars betalningstid om inget annat avtalats.

Förfallodatum anges på fakturan.• Dröjsmålsränta debiteras med 1,5% per månad.

Vid utebliven betalning kommer lagstadgad påminnelseavgift att debiteras. 

3.3 Frakt
När GoldWing Club Sweden ombesörjer transport av produkterna till kunden utgår en avgift för transportkostnader enligt gällande prislista.

4 Leveransvillkor
4.1 Leverans
Leverans sker fritt GoldWing Club Sweden lager. Normal leveranstid är 10-15 dagar från beställning beroende på vilken produkt det avser. Leverans från GoldWing Club Sweden åtföljs av en fraktsedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser, samt antal kolli. Varje order åtföljs av följesedel med referens till rätt ordernummer per orderrad. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra. 

4.2 Leveransförseningar
Samtliga av GoldWing Club Sweden lämnade leveranstider är beräknade, kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som kund åsamkats till följd av att GoldWing Club Sweden inte levererat i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet. 

4.3 Leveransstopp
Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir kund leveransstoppad.   
5 Garantier, reklamationer mm 
5.1 Garanti
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder GoldWing Club Sweden.

5.2 Allmänna returvillkorInnan retur av varor får ske skall kunden kontakta klubbshopen. Fraktkostnaden för retur till GoldWing Club Sweden betalas av kund. 

Varor returneras med till:
GoldWing Club Sweden Klubbshop
c/o Göran Björk
Maila klubbshopen@gwcs.se för adress


5.3 Felleverans/saknad produkt
Anmälan om saknad eller fellevererad produkt skall ske omgående eller senast 10 dagar efter leveransdatum. 

5.4 Felbeställt av kund
Vid felbeställd produkt har kund möjlighet till byte eller kreditering. Detta skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Produkter som återsänds enligt ovan skall returneras komplett i obrutet originalemballage. Värdet av varan beräknas enligt gällande dagspris eller fakturabelopp –10%. Det är dock alltid lägsta pris som gäller. 

5.6 Defekt produkt
Produkter som uppges var defekta, men visat sig vara felfria vid test returneras tillbaka till kund mot en undersökningsavgift.Efter konstaterande av GoldWing Club Sweden att produkten är defekt väljer GoldWing Club Sweden om produkten skall:
repareras
bytas ut mot en reparerad
bytas ut mot ny likvärdig produkt
krediteras 

GoldWing Club Sweden avgör om kreditering kan ske.

Detta sker till fakturabeloppet eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras. 

5.7 Emballage
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras kund. 

6 Force majeureSkulle leveranser eller andra åtaganden som GoldWing Club Sweden gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför GoldWing Club Sweden kontroll och som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är GoldWing Club Sweden ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.